Αντίγραφα Δεδομένων (Back up)

Αντίγραφα Δεδομένων (Back up)

Αντίγραφα Δεδομένων (Back up)

Αναλύουμε τις ανάγκες σας για αντίγραφα ασφαλείας.

Εγκαθιστούμε συσκευή αποθήκευσης εντός του τοπικού δικτύου.

Κρυπτογραφούμε και ανεβάζουμε τα αντίγραφα σε ασφαλείς εξυπηρετητές.

Δυνατότητα versioning

Τεχνικές γρήγορης επαναφοράς