Ψηφιακές Υπογραφές

Ψηφιακή υπογραφή Τρίπολη

Ψηφιακές Υπογραφές

Αναλαμβάνουμε να σας κατευθύνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.Εγγραφή στην πύλη ermis, διαδικασία ΚΕΠ

Προμήθεια και συμβουλές για usb token

Παραμετροποίηση υπολογιστή για υποδοχή πιστοποιητικών

Εκπαίδευση στη χρήση υπογραφών σε όλες τις διαδικασίες που επιθυμείτε ΤΕΕ, αρχεία pdf, word, υπογραφή e-mail.

Ενεργοποιούμε τη δυνατότητά σας να υπογράφετε ψηφιακά, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία από που ορίζεται από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής.Συνεπώς έχετε πιστοποιητικά από το ελληνικό δημόσιο χωρίς συνδρομές, απαιτήσεις σε ειδικά λογισμικά και ετήσιες συνδρομές.

Αναλαμβάνουμε όλους τους κλάδους επαγγελματιών όπως προμηθευτές δημοσίου αλλά δημόσιου φορείς.