Ψηφιακές Υπογραφές

Ψηφιακή υπογραφή Τρίπολη

Ψηφιακές Υπογραφές

  • Σας κατευθύνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
     
  • ΑΠΕΔ, διαδικασία ΚΕΠ και προμήθεια usb token
    .
  • Παραμετροποίηση υπολογιστή, εκπαίδευση στη χρήση υπογραφών σε όλες τις διαδικασίες που επιθυμείτε ΤΕΕ, αρχεία pdf, word, υπογραφή e-mail.

Πιστοποιητικά από το ελληνικό δημόσιο χωρίς κοστοβόρα λογισμικά και ετήσιες συνδρομές. Αναλαμβάνουμε όλους τους κλάδους επαγγελματιών όπως προμηθευτές δημοσίου αλλά και δημόσιους φορείς.
Εκπαίδευση στην αντίστροφη διαδικασία επαλήθευσης ψηφιακά υπογρεγραμμένων εγγράφων.

Από το 2015 έχουμε εγκαταστήσει εκατοντάδες ψηφιακές υπογραφές σε Δήμους, μηχανικούς και ιδιώτες.